Se noen gode tips i forbindelse med å kjøpe, eie og selge boliger i Spania

Når du skal kjøpe:

Det tilkommer en rekke avgifter når du kjøper bolig i Spania. Man regner ca 10% av skjøteverdi, og er da ikke inkludert meglerhonorar. 8% skatt (moms når det gjelder nye boliger og overføringsskatt på bruktboliger), 1% dokumentavgift og resterende – ca 2% er til å dekke annet papirarbeid, som eks. skjøteutstedelse hos notarius, overføring av vann, strøm osv. Når man mottar original skjøte (escritura) er det vanlig at man får tilbakebetalt et lite beløp om man har betalt for mye dokumentavgifter. Dette blir enten plassert direkte på din bankkonto eller du må hente det hos Notarius.

Når du skal eie:

Kommunal eiendomsskatt (SUMA): Den kommunale eiendomsskatten er noe alle må betale, og denne er variabel i forhold til hvilken kommune du bor i, men er gjerne under en prosent av den kommunale takseringen (valor catastral). Du vil motta faktura på beløpet, og om du ønsker, kan du gjøre avtale om direkte trekk i banken. Ta da evt. med Escritura (skjøtet), pass, fakturaen og bank konto nr ditt til SUMA kontoret i din kommune (ligger gjerne i kommunehuset). Husk både originaler og kopi!

Formueskatt (patrimonio): Formueskatten er mer gunstig i Spania enn i mange andre land, og beregnes av nettoverdi. På bolig, vil det si skjøtepris minus eventuelt lån. Prosentsatsen er fra 0,2 til 2,5% avhengig av verdistørrelse. Selv om du bare har feriebolig i Spania, må du betale formueskatt til Spanske myndigheter. Du må derfor fylle inn spansk selvangivelse. Denne kan leveres/betales når som helst i løpet av påfølgende år. Dette må du altså gjøre selv om du betaler formueskatt i ditt hjemland. Men man skal kunne trekke fra beløpet man har betalt her i Spania i sitt eget hjemland. Opplysninger om formue for residente, inngår i den årlige inntektsselvangivelsen (renta) som må leveres mellom 1. mai og 30. juni. Har du residencia, betaler du formueskatt av all formue, også den du eventuelt har i andre land (inkludert ditt hjemland). Men bunnfradraget er såpass stort at man skal ha høy formue for å få beskatning.

Urbanisasjonsavgift (fellesutgifter): Denne avgiften varierer fra de ulike borettslag / urbanisasjoner. Vanligvis dekker dette utgifter til renhold, vedlikehold av basseng og andre felles fasiliteter. Mange har mellom 200 og 400 euro per år, men det varierer som sagt.

Strøm og vann: Fast avgift på strøm er ca 70 euro per år og for vann og søppel ca 60 euro per år.

Når du skal selge:

Når du selger bolig, må du betale skatt av gevinsten til den spanske stat. Det vil si fortjenesten av beløpet mellom den gamle og nye skjøteverdien (escritura).

Unntak; – Er du resident og over 65 år, bodd i huset siste tre år, betales ikke skatt av gevinst. – Er du resident og investerer i bolig til minimum samme pris, slipper man skatt av gevinsten. – Før gjaldt det også alle som har kjøpt bolig før 1986 kan selge skattefritt. Men denne reglen gjelder ikke lenger for ikke-residente.

Det har inntil nå vært litt ulik prosent og regler for residente og ikke-residente, men dette er endret fra 2007 til «lik rett for alle». Nå ligger beskatningsprosenten på ca 18% av fortjenesten. Man kan trekke fra indeksregulering og utgifter man har hatt i forbindelse med huset, men dette må dokumenteres.

Er du som selger ikke-resident, blir det trukket 3% av salgssum (beløp på escritura) som en forhåndsskatt. Dette er for å sørge for å få inn skatt man skal betale av fortjenesten. Har du betalt for mye, kan det søkes om tilbakebetaling. Har du betalt for lite, er det sjeldent eller aldri, at dette blir krevd inn senere.

Er du resident, skal fortjenester, skatt osv. fremkomme i selvangivelsen som skal sendes inn hvert år.